Matka Vojtěcha Hasmandová SCB
ctihodná služebnice Boží

„Vždyť to je náš hlavní cíl:

poznávání nejvyššího Dobra a dávání ho dále a štědře dobrotou svého srdce.“

Tuto větu napsala sestra Vojtěcha v dopise z vězení v roce 1956 své neteři – boromejce sestře Leoně ke složení doživotních slibů. Jednou větou vyjádřila charisma a spiritualitu svého společenství - v kontemplaci žité milosrdenství, které také naplno žila nejen ve vězení, ale celý život, především ve vrcholném období, když byla generální představenou.

1. listopadu 1996, za necelých devět roků po její smrti, otevřel brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle v Brně její beatifikační a  kanonizační proces.
Při setkání s ní jsem vnímal blízkost ženy, která cele patří Bohu,“ napsal Otec biskup ve vzpomínce na setkávání s ní. 

V roce 2004 diecézní proces převzala Kongregace pro kauzy svatých ve Vatikánu. Po dvou letech zkoumání byl diecézní proces potvrzen a byla otevřena římská fáze kanonizačního řízení.

1. října 2013 proběhlo vyhodnocení zkoumání teologů. 18. listopadu 2014 se sešla k hodnocení kauzy Matky Vojtěchy Kongregace kardinálů a biskupů. Vyjádření těchto odborníků předložil prefekt Kongregace pro kauzy svatých kardinál Angelo Amato SDB Svatému otci Františkovi; ten pak 6. prosince 2014 potvrdil dekret o heroicitě ctností této naší sestry. (dekret).

Tímto veřejným prohlášením hrdinských ctností služebnice Boží, dostává titul ctihodná. Jinými slovy, papež oficiálně uznává, že Matka Vojtěcha Hasmandová věrně následovala příklad Ježíše Krista a dosáhla hrdinského stupně ctností. Věřící ji tedy mohou veřejně uctívat. Stává se také příkladem k následování.

V současné době je třeba, aby nebe potvrdilo toto vyjádření Svatého otce a církve prostřednictvím zázraku. A zázrak je především otázkou naší pokorné a důvěrné modlitby. Kdo se chce zapojit do modlitby na tento úmysl, může se připojit ke Společenství modlitby. 

„Boží přítomnost se vždycky a zvlášť zřetelně projevuje v životech svatých. Jejich svědectví svatosti může dnes i nám přinést odvahu k novému probuzení. Svatí nám mimochodem ukazují, že je možné a dobré žít radikálně ve vztahu k Bohu, žít tento vztah a klást Boha na první místo.“ (Benedikt XVI. Erfurt, 24. 9. 2011)