Aktuality

Liturgický rok s Matkou Vojtěchou

Matku Vojtěchu stravovala horlivost pro Boží oslavu, pro liturgii. S jakou radostí sestrám rozdávala nový breviář, který si sestry vydaly samizdatem. Jak se starala o to, aby sestry do pokoncilní liturgie uvedla. Snažila se přiblížit sestrám události liturgického roku.

Často psala do komunit dopisy o svatých spojených s naší spiritualitou, o tom, jak nás mohou povzbuzovat na naší cestě.

ADVENT, VÁNOCE, POSTNÍ DOBA, VELIKONOCE, LETNICE

MARIA, SVATÍ

MŠE SV., BREVIÁŘ, SVATOST ŽIVOTA

Putovní výstava o Matce Vojtěše

V roce víry 2013, v roce Jubilea sv. Cyrila a Metoděje, jsme slavily jubileum Matky Vojtěchy: od 21. 1. 2013, kdy uplynulo 25 let od její smrti, až do 25. 3. 2014, kdy jsme si slavnostní liturgií v jejím rodišti připomněly sto let od jejího narození. K tomuto jubileu vznikla putovní výstava:
STATEČNÝ SVĚDEK VÍRY – která i po skončení jubilea stále putuje. Do poloviny roku 2015 navštívila 72 míst a zatím putuje dále.

Aktuálně je vystavenaSušice - kostel Sv. Václava - do 15.3.2016

Minule byla:Kůsov - Stachy

Zde se můžete podívat na panely putovní  výstavy 1-89-15 a historii jejího putování najdete v Událostech.

První panel výstavy

Duchovní dědictví Matky Vojtěchy

Především v období, kdy vedla Kongregaci SCB od roku 1970 do její smrti, velmi intenzivně pracovala na pokoncilní obnově našeho společenství. Všecko podstatné pro zasvěcený život se snažila vyjádřit pod vedením Ducha svatého a ve spolupráci s odborníky. Zanechala nám velké duchovní bohatství.

VLASTNÍ CESTA,

KONSTITUCE,

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ, ZÁVĚŤ,

Z BOHATSTVÍ JEJÍCH POZNÁMEK

Archív a prezentační místnost Matky Vojtěchy v Praze

Nepřeberné množství písemného dědictví Matky Vojtěchy je soustředěno v její prezentační místnosti v generálním domě sester boromejek v Notburce, Šporkova 12, Praha 1.

NĚKTERÉ Z JEJÍCH DOPISŮ Z VĚZENÍ
Z JEJÍCH TEXTŮ
MATKA VOJTĚCHA V ČASOPISECH A KNIHÁCH
PREZENTACE A FILMY

Notburga

Hradiště

Znojmo -Hradiště a pamětní místnost Matky Vojtěchy

V prostorách křížovnického probošství ve Znojmě - Hradišti našly sestry boromejky od roku 1958 nový domov po vypovězení z pražského mateřince Pod Petřínem na Malé Straně. Zde prožila Matka Vojtěcha nejplodnější období svého života. V roce 2006 z tohoto domu odešly. Nyní zde křížovníci připravují pamětní síň Matky Vojtěchy v místě, kde žila a zamřela.

FOTOGRAFIE HRADIŠTĚ A SESTER

HISTORIE DOMU

Prachatice a presentační místnost M. Vojtěchy

V rodném domě svatého Jana Nepomuka Neumanna nyní probíhá rekonstrukce domu. Připravuje se zde také prezentační místnost Matky Vojtěchy a sv. Jana.  Ona zde prožila jen dva roky, ale zato toto období bylo velmi dramatické. 10. 9. 1952 byla  v tomto domě zatčena, uvězněna a později udsouzena pro velezradu k osmi letům vězení za ukrývání mladého františkána, který unikl likvidaci vlastního kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze. Ona přijala tento riskantní úkol od své generální představené Matky Bohumily Langrové v poslušnosti. Ta jí vtiskla do ruky obrázek s větou - Věrně až k smrti.

AKTUALITY Z REKONSTRUKCE A PŘÍPRAVA PRESENTAČNÍ MÍSTNOSTI

NĚKOLIK DOPISŮ Z VĚZENÍ

KNIHA DOPISŮ Z VĚZENÍ - JSEM V DLANI BOŽÍ

Svatý Jan Nepomuk Neumann

2016 – Rok milosrdenství

Svatý otec František vyhlásil Svatý rok milosrdenství. V rámci tohoto roku si chceme s Matkou Vojtěchou uvědomovat důležitost Božího i lidského milosrdenství, našeho slibu milosrdenství, našeho povolání v církvi. Tento rok je vyhlášen k 50 výročí po 2. vatikánském koncilu. Matka Vojtěcha se snažila o to, aby naše společenství v tom, co je naším posláním v církvi prošlo pokoncilní obnovou. Můžeme se na podkladě této její snahy povzbudit k hlubšímu přijetí učení tohoto koncilu, jak nás k tomu samotný milostivý rok vybízí, procházet zkušeností přijetí Božího milosrdenství.

  • MILOSRDENSTVÍ V POHLEDU MATKY VOJTĚCHY
  • PROJEKT v rámci roku milosrdenství v Itálii - presentace knížky v italštině. Pozvánka.

Rok zasvěceného života

Myšlenky Matky Vojtěchy pro povzbuzení - Uvádíme zde „slovíčka pro povzbuzení“ nejen pro sestry boromejky a zasvěcené osoby, ale pro všechny, kteří se chtějí povzbudit její horlivostí pro Boží věci.

ZASVĚCENÝ ŽIVOT

CHARISMA A SPIRITUALITA

PŘEDSTAVENÁ A MAGISTRA

KOMUNITA

SLUŽBA

SPOLEČNÝ ŽIVOT

Matka Vojtěcha v mediálních prostředcích

V průběhu kanonizačního řízení od roku 1996 až dodnes bylo o Matce Vojtěše, zvláště v jejím jubilejním roce, publikováno v mnoha časopisech a sdělovacích prostředcích nespočet článků, pořadů a mediálních zpráv. Byly napsány knížky a můžeme se o ní dočíst i na facebooku.

www.facebook.com/MatkaVojtecha
Radio Vaticana
Lidovky.cz http://ldvk.cz/H1R
Tyden.cz
Parlamentní listy 
Zpravodajství - Svět
Zprávy IDNES.CZ
Tiskové středisko České biskupské konference
Český Rozhlas
Radio.cz
Česká televize
Šumperský deník

Na Blogu
Dokument z Paměti národa